Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna » Aktualności » Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko bibliotekarza w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko bibliotekarza w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie

 Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko bibliotekarza w  Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko bibliotekarza

w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej
w Malanowie

I. Opis stanowiska

1) Stanowisko - Bibliotekarz

2) Miejsce pracy – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie, Filia w Dziadowicach

3) Wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy (1 etat )

4) Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas nieokreślony

 

II. Wymaganie niezbędne

1) Obywatelstwo polskie

2) Niekaralność

3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

4) Wykształcenie

  • wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub humanistyczne ( w tym licencjat)
  • wykształcenie średnie z gotowością do podwyższenia kwalifikacji

5) Prawo jazdy kat. B

 

III. Wymagania dodatkowe

1) Obsługa podstawowych programów komputerowych

2) Umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji

3) Zwiększone umiejętności interpersonalne – łatwość w komunikacji

4) Umiejętność w zakresie organizowania działalności kulturalno-oświatowej

5) Samodzielność, kreatywność

 

IV. Mile widziane

Przygotowanie pedagogiczne

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Udostępnianie zbiorów

2) Udostępnianie stanowisk komputerowych i pomoc w korzystaniu z nich

3) Gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami

4) Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji bibliotecznej

5) Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i informacyjnej

6) Działania mające na celu promocję czytelnictwa oraz biblioteki

7) Obsługa strony internetowej

8) Współpraca środowiskowa

 

VI. Wymagane dokumenty

1) List motywacyjny

2) CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej

3) Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

List motywacyjny oraz CV należy opatrzyć klauzulą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.

 

 VII. Forma i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne z podanym telefonem kontaktowym należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Malanowie przy ulicy Kaliskiej 2 w terminie do 14 września 2018 roku do godz. 15:00

 Nr telefonu do CKiBP w Malanowie - 63 288 33 22


Pozostałe aktualności